AFRIKA.AX
Hjälp som når fram!

Gottfrid och Ulla Stenroos

OM OSS ...........Vi har idag ett växande humanitärt arbete i Östafrika genom afrika.ax

Här hjälper vi de fattiga av olika stammar, kulturer och religioner i olika byarna och samhällen i Manyara regionen. Detta gör vi genom att dela ut mat där regnet och skörden uteblivit och där hunger råder. Vi bygger också hus åt ensamstående mödrar med många barn, men vi är också en del av deras framtid genom att bygga skolor i områden där hunger satt sina spår. Vi har också byggt två förskolor som har drygt 100 barn vardera från ålder 4-6 år.

Gottfrid och Ulla Stenroos som startat arbetet i Tanzania, har under en period av snart 30 år i olika omgångar arbetat där med bl.a. by-hälsovårdsutbildning, sjukvård och barnhem i olika delar av landet. Detta ger dem den gedigna erfarenhet av folk och kultur de behöver för att effektivt nå ut med hjälp till ibland avlägsna byar och stammar.Vi vill vara med och ge barnen en framtid bl.a. genom att bygga för- och grundskolor. Nu bygger vi också en en egen Gymnasieskola för fattiga flickor.

Men vi vill också ge dig en möjlighet att få vara med och hjälpa dessa barn och flickor till en bättre framtid!

afrika.ax