AFRIKA.AX
Hjälp som når fram!

Hjälpa fattiga


Vi hjälper de fattiga på flera olika sätt. Bl.a. har vi byggt hus åt änkor med många barn där nöden har varit stor. För omkring tusen euro kan vi ge en stor familj som lever under svåra förhållanden, ett hus som de kan låsa, tak över huvudet och mat på bordet.

SVÄLT & HUNGER


Du kan vara med och ge ditt stöd som förändrar. Var 3.6 sekund dör en person av svält i världen. största delen av dem är barn. 300 millioner barn lägger sig varje kväll hungriga. 43% av barnen i Afrika saknar rent dricksvatten. 4300 barn dör varje dag p.g.a. smutsigt vatten i diarréer och magsjukdomar. 31 barn av 1000 i Afrika dör innan de fyller 5 år. de flesta av dem kan räddas! Här under dras vatten upp ur ett 10 m djupt hål i en torkad flodbädd med smutsigt vatten.

Majs: år 2012, har vi köpt in 370,000 kg majs. Det har delats ut i flera byar som drabbats av torka. Det är med hjälp från många av er som vi lyckats ge mat till dem som hungrar. Med stor tacksamhet sänder de varma hälsningar till Er! Fortsätt att vara en hjälpande hand!

Hunger
Barnen De som är värst drabbade
Mat: Majsskördarna torkar bort på många platser
Vatten: Vatten är en stor bristvara
Sjukdom Malarian och diarré dödar många


Hjälp som når fram!