AFRIKA.AX
Hjälp som når fram!

Skolan i Yamay, Dongobesh


Skolan överlämnas till staten 30 juni 07.

Familjerna ute i byarna är själva ansvariga att bygga "sin egen grundskola", som sedan staten tar över driften av och tillsätter lärare och betalar lärarlöner samt kurslitteratur. På grund av den torka som rått i flera år i och runtomkring samhället Dongobesh, har de lokala myndigheterna bett oss,afrika.ax, om hjälp med att bygga den nya grundskolan i Yamay, Dongobesh för 630 barn fördelat på klass 1-7. Yamay är en by strax utanför Dongobesh.

Myndigheterna har sett att vi redan har byggt en fin förskola i staden med ca 100 elever, dit föräldrar vill sätta sina barn. Det finns redan nu två grundskolor i Dongobesh, men alla barn som skall börja skolan får inte plats. Många barn måste vänta tills de blir 8-9 år innan de börjar skolan och det gör att många stannar hemma.

Kostnaden för den första etappen uppgick till ca € 20.000 för två skolklasser, lärarbostad, lärarrum och toaletter. När första ettappen var färdigställd, invigdes skolan den 30 juni 2007 och öppnades för 45 elever att börja i första klass. Vi har nu färdigställt etapp tre och skall börja uppföra etapp fyra med 2 klassrum i Yamay, vilket kommer att kosta ca € 6.000 och skall stå klart i början av 2015. Målet är att bygga alla sju klassrum och ett klassrum till förskola. Ettapp 2 invigdes av Mch Zakaria Isaya den 27/5 2011. En etapp återstår. Din hjälp behövs för att slutföra bygget.
Hjälp som når fram!